Wywiady dla V RP

Budując wizję „V Rzeczpospolitej” przeprowadzamy wywiady na temat przyczyn obecnej sytuacji politycznej oraz szans na atrakcyjną wizję przyszłości Polski, która przekona większość społeczeństwa. Zadajemy naszym rozmówcom pięć tych samych pytań – 5 pytań dla Piątej Rzeczpospolitej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter