Elementarz ekonomii – podmioty gospodarcze, podaż i popyt

Izabela Litwin

Izabela Litwin zaprasza na wykład. Zagadnienia: działalność gospodarcza, spółdzielczość, fundacja, non-profit, osoba prawna, wartość nominalna, agio, spółka akcyjna, spółka handlowa, podaż, spółka z O. O., masa upadłościowa, zarząd, popyt, podaż, oferta rynkowa.

Podatki to nasza wolność

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)

Podatki są głównym źródłem dochodów budżetowych państwa. Opłacają budynki rządowe, szkoły, szpitale, drogi, znaki drogowe, policjantów, nauczycieli, lekarzy, samoloty rządowe, samochody policyjne, armię a nawet oświetlenie w mieście.

Podatki są ważnym aspektem życia prawie każdego człowieka. Podatki wpływają na koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy inwestycji. Państwa nie byłoby bez podatków, a podatków bez państwa.

Czytaj dalej Podatki to nasza wolność