Preferencyjna ordynacja wyborcza STV

Paweł Przewłodzki

STV – Single Transferable Vote – Pojedynczy Głos Przechodni

Polska ordynacja wyborcza i dążenia do jej zmiany

Od dłuższego czasu Polska przeżywa kryzys legitymizacyjny. Powszechne stały się nawoływania do zmiany systemu wyborczego, najlepiej na większościowy. Kryzys ten nie wziął się z jakichś widocznych nieprawidłowości w samym systemie wyborczym, czy też niepokojących wydarzeń podczas wyborów; jest raczej wynikiem spadającego zaufania obywateli do polityków, przejawem zmęczenia ich arogancją, nieuczciwością i korupcją.

 

Czytaj dalej Preferencyjna ordynacja wyborcza STV