Praworządność

Prawo i jego stosowanie – praworządność – są warunkiem istnienia każdego społeczeństwa. Praworządność bywa zagrożona przez niesprawność jej wymierzania albo egzekucji. Jej poprawne funkcjonowanie jest warunkiem istnienia państwa, i o ile prawa są sprawiedliwe, jest warunkiem istnienia sprawiedliwości oraz racjonalności wzajemnego funkcjonowania.

Praworządność to nie tylko „dobre prawo” – stanowione zgodnie ze świadomą wolą i interesem społeczeństwa – ale także jego sprawne i sprawiedliwe stosowanie. Niestety, jeszcze tak w Polsce nie było, aby można było powiedzieć, że satysfakcjonuje nas stan praworządności. W ostatnim okresie jest ona szczególnie zagrożona przez politykę IV RP, która podporządkowała i nadal podporządkowuje stosowanie prawa politycznej woli partii i jej liderów.

Idealny model prawdopodobnie nie jest możliwy.

Ale to właśnie oznacza, że budując WIZJĘ V Rzeczpospolitej – Polski fair, powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które byłyby najlepszym przybliżeniem do ideału. Wyciągając wnioski z publikowanych na naszej stronie tekstów i nadesłanych do tej pory komentarzy wyłoniliśmy następujące propozycje programowe dla V RP – Polski fair.

(Niektóre z propozycji mają charakter alternatywny lub nie są jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Mamy nadzieję, że w toku dalszej dyskusji uda się nam wybrać najwłaściwsze konkretne rozwiązania.)

Czytaj dalej Praworządność