Gospodarka i finanse

System gospodarczy i finansowy od samych podstaw kształtuje relacje społeczne i jakość naszego życia. Istotą procesu wspólnego gospodarowania jest wytwarzanie dóbr i usług, zapewniających zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Gospodarka to także zasady kierujące ich dystrybucją, redystrybucją, sferą pracy i wymiany. W wyniku działania przyjętych prawem i bezprawiem zasad nasze życie regulowane jest także przez system pieniężny – finanse.

Nie można nie zauważyć, że gospodarka i system finanse wiążą się ze wszystkimi ważnymi sferami naszego życia. Stanowią nie tylko o jakości naszego życia, ale także decydują o relacjach pomiędzy ludźmi – relacjach społecznych – tworzeniu się klas, warstw i środowisk społecznych.

System gospodarczy i finansowy – w tym przypadku tzw. „kapitalizm wolnorynkowy” – przybrał w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie ekstremalną formę neoliberalizmu. Jego skutkami są narastające lawinowo nierówności społeczne w świecie i w ramach społeczeństw tzw. „państw demokratycznych”, dominacja dysponentów kapitału nad demokratycznymi sposobami sprawowania władzy ekonomicznej.

Pozbawiony wad model gospodarowania prawdopodobnie nie jest możliwy. Ale to właśnie oznacza, że budując WIZJĘ V Rzeczpospolitej – Polski fair, powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które byłyby najlepszym przybliżeniem do ideału. Wyciągając wnioski z publikowanych na naszej stronie tekstów i nadesłanych do tej pory komentarzy wyłoniliśmy następujące propozycje programowe dla V RP – Polski fair.

(Niektóre z propozycji mają charakter alternatywny lub nie są jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Mamy nadzieję, że w toku dalszej dyskusji uda się nam wybrać najwłaściwsze konkretne rozwiązania.)

Czytaj dalej Gospodarka i finanse