Koniec świata jaki znamy

Immanuel Wallerstein

Tłumaczenie: Michał Bilewicz, Adam W. Jelonek i inni…

Książka przedstawia stan, w jakim znalazł się dzisiaj świat. Autor, jeden z najwybitniejszych i najbardziej nowatorskich współczesnych socjologów, dokumentuje głębokie przemiany naszego świata, wieszcząc jego „koniec”. Wallerstein z jednej strony ocenia znaczące wydarzenia ostatniego czasu, z drugiej analizuje wynikające z nich zmiany w sposobie myślenia o świecie. Książkę wieńczy analiza intelektualnych wyzwań, jakie stają dziś przed naukami społecznymi, i propozycja odpowiedzi na te wyzwania.

Wydawnictwo Naukowe ‚ Scholar’

Czytaj dalej Koniec świata jaki znamy