Partnerzy Porozumienia

Partnerami Porozumienia dla V RP są: Stowarzyszenie „Społeczeństwo FAIR”, Fundacja Naprzód, Tygodnik Faktycznie i Fundacja Dziennikarska „Medium Publiczne”

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR” jest organizacją pozarzadową, która podejmuje działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, kontrolę obywatelską, przeciwdziałanie wykluczeniu, zwalczanie dyskryminacji, kreowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, opierającego swe wartości na demokratycznych zasadach sprawiedliwości, równości i praworządności, a także upowszechnianie, kreowanie i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju społecznego, praw człowieka, różnorodności i solidarności społecznej i międzynarodowej oraz upowszechnianie idei otwartej i zróżnicowanej debaty publicznej, w szczególności na tematy społeczne i gospodarcze.

Fundacja „Naprzód” jest nowym lewicowym think-tankiem, który podziela wartości, cele i program Europejskiej Partii Lewicy. Jako socjalistyczna organizacja pozarządowa inicjuje i wspiera działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk lewicy. Fundacja jest członkiem obserwatorem Europejskiej Sieci na rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego TRANSFORM! Europe.

Tygodnik „Faktycznie” – niezależny i bezkompromisowy lewicowy tygodnik opinii dla wierzących i niewierzących z różnych środowisk. Nie boi się pisać prawdy o sprawach społecznych, politycznych i światopoglądowych.

Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne – zespół dziennikarzy zawodowych i obywatelskich, ekspertów i działaczy społecznych. Jest organizacją non-profit. Medium Publiczne jest miejscem wolnym od nacisków politycznych i ekonomicznych. Nie identyfikuje się z żadną partią, ani żadnym politycznym programem. Jest głosem społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.odnik opinii dla wierzących i niewierzących z różnych środowisk. Nie boi się pisać prawdy o sprawach społecznych, politycznych i światopoglądowych.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter