Kontakt

Portal „Porozumienie dla V Rzeczpospolitej” jest portalem z misją. Skupia ludzi i organizacje krytyczne wobec naszej społecznej i gospodarczej rzeczywistości.

Promując i rozwijając ideę V RP wspólnie stwórzmy wizję Polski naszych marzeń: Polskę racjonalną, Polskę solidarną, Polskę odpowiadającą wymaganiom współczesnej cywilizacji, Polskę fair.

Redakcja         redakcja@piatarzeczpospolita.pl
Admin             admin@piatarzeczpospolita.pl

 

Portal „Porozumienie dla Piątej Rzeczpospolitej” prowadzi:

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR“

NIP 676 248 21 01
KRS 0000516056
REGON 123222484

Portal „Porozumienie dla V Rzeczpospolitej” redagują:

Adam Cioch                adam.cioch@piatarzeczpospolita.pl
Anna Grodzka            anna.grodzka@piatarzeczpospolita.pl
Czesław Kulesza        czeslaw.kulesza@piatarzeczpospolita.pl
Lalka Podobińska      lalka.podobinska@piatarzeczpospolita.pl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter