Świat po kapitalizmie – alternatywy dla globalizacji

Dawid C. Korten

Książka ukazuje kapitalizm jako swoisty przejaw współczesnej klątwy Midasa, zmieniającej nasze życie w oszalały wyścig szczurów i będącej źródłem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i politycznego. Autor, światowej sławy ekonomista, wykładowca prestiżowych uczelni (m.in. Uniwersytetu Harvarda), działacz International Forum on Globalization, odsłania prawdziwe oblicze systemu, który jest wynaturzoną, patologiczną formą gospodarki rynkowej i jak złośliwy nowotwór zagraża przyszłości naszej planety. Ważnym atutem tej napisanej z pasją książki jest barwny, zrozumiały język, daleki od oschłości akademickich wywodów.

Korten pisze: “Triumf globalnego kapitalizmu oznacza, ze ponad połowa ze stu państw świata o najlepiej rozwiniętej gospodarce jest centralnie zarządzana, zaś celem planowania jest zysk, jaki trafia do kieszeni jednego procenta najbogatszych ludzi świata. Jest to triumf sprywatyzowanego centralnego planowania nad rynkiem i demokracją”. Co można zrobić? “Zagłodzić raka kapitalizmu, zaspokoić potrzeby rozsądnego rynku”,
Jak to osiągnąć? Odpowiedź znaleźć można na stronach “Świata po kapitalizmie”. To znakomita analiza krytyczna globalnego kapitalizmu, ukazanie jak zniewolony i scentralizowany jest “wolny” rynek i do jakich skutków społecznych i ekonomicznych prowadzi. Autor obala mity “rozwoju”, “wzrostu gospodarczego”, “globalnego postępu” i “wydajności”. Demaskuje obłudę neoliberałow, wskazuje, co naprawdę pisał o “niewidzialnej ręce rynku”

Adam Smith, ukazuje realne skutki kapitalistycznych “reform”. Nie poprzestaje jednak na krytyce. David Korten kreśli wizję alternatywną, opartą na wartościach humanistycznych, doświadczeniu pokoleń, odkryciach “nowej biologii” i silnej wierze w to, że my, obywatele, mamy szanse i możliwość, by zmienić nasz świat na lepszy. Wszystko to poparte wieloma przykładami i konkretnymi propozycjami.

Mądra, inspirująca książka, przepełniona troską o godne życie ludzi i stan środowiska naszej planety, pełna odwołań do osiągnięć najlepszych teoretyków i praktyków społeczeństwa obywatelskiego – nie tego, które żebrze o dotacje u Fundacji Batorego, lecz które samo kreuje swój świat, pragnąc by był on lepszy niż sztuczne raje biznesmenów oraz obszary głodu, nędzy i wyzysku spustoszone przez globalne korporacje.

Wydawca: Nowy Obywatel

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter