Elementarz ekonomii – podmioty gospodarcze, podaż i popyt

Izabela Litwin

Izabela Litwin zaprasza na wykład. Zagadnienia: działalność gospodarcza, spółdzielczość, fundacja, non-profit, osoba prawna, wartość nominalna, agio, spółka akcyjna, spółka handlowa, podaż, spółka z O. O., masa upadłościowa, zarząd, popyt, podaż, oferta rynkowa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter