Nasze środowisko

Jesteśmy elementem środowiska naturalnego Ziemi. Jesteśmy jednocześnie najbardziej odpowiedzialni za jej stan. Zrozumieliśmy już, że jakość naszego życia fundamentalnie zależy od stanu naszej planety, a jej zasoby są ograniczone. Tworząc wizję naszej przyszłości nie sposób o tym zapominać. A przecież zbyt często zapominamy.

System neoliberalnego kapitalizmu opiera się na wpisanej w kodeksach spółek zasadę pogoni za zyskiem za wszelką cenę. Zrozumieliśmy, że tak dłużej być nie może. Powstrzymajmy niszczenie środowiska, bo niszczy ona jakość naszego życia. Wyprodukowane towary i finansowy zysk nie zastąpią nam tego, co tracimy degradując warunki, w jakich żyjemy. Powstrzymajmy ten proces tworząc wizję świata, w jakim chcielibyśmy żyć.

Wyciągając wnioski z publikowanych na naszej stronie tekstów i nadesłanych do tej pory komentarzy wyłoniliśmy następujące propozycje programowe dla V RP – Polski fair.

(Niektóre ze składanych tu propozycji mają charakter alternatywny lub nie są jeszcze dostatecznie zdefiniowane. Mamy nadzieję, że w toku dalszej dyskusji uda się nam wybrać najwłaściwsze konkretne rozwiązania.)

PROPOZYCJE PROGRAMOWE dla V RP:

ENERGIA ODNAWIALNA

Zreformować energetykę, przestawiając ją sukcesywnie na energię odnawialną. Znieść bariery prawne i korporacyjne utrudniające rozwój prosumenckiej produkcji energii, opartej o źródła odnawialne. Wspomagać inwestycje w produkcję urządzeń do produkcji energii z tych źródeł. Nie inwestować w energetykę jądrową.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

„Nie” dla szkodliwej, niezdrowej żywości (efektywne programy monitorowania wytwarzania żywności i jej jakości). Edukowanie społeczeństwa w tym zakresie.

WALKA ZE SMOGIEM

Wprowadzić programy ochrony jakości powietrza (walka z niską emisją)

PARKI NARODOWE

Znieść prawa ograniczające ustanawianie nowych parków narodowych i krajobrazowych. Stworzyć Mazursko-Warmiński Park Narodowy i poszerzyć obszar Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej.

ETYCZNA HODOWLA ZWIERZĄT

Wprowadzać wysokie standardy etyczne w hodowli zwierząt.

„NIE” DLA KOPALNI ODKRYWKOWYCH

Pohamować niszczenie środowiska naturalnego i społecznego kolejnymi odkrywkami węgla brunatnego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter