Podatki to nasza wolność

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)

Podatki są głównym źródłem dochodów budżetowych państwa. Opłacają budynki rządowe, szkoły, szpitale, drogi, znaki drogowe, policjantów, nauczycieli, lekarzy, samoloty rządowe, samochody policyjne, armię a nawet oświetlenie w mieście.

Podatki są ważnym aspektem życia prawie każdego człowieka. Podatki wpływają na koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy inwestycji. Państwa nie byłoby bez podatków, a podatków bez państwa.

Podatki to nasza wolność – takie jest motto władz podatkowych w Kenii. Jak to? – można by pomyśleć. Przecież podatki to obowiązek albo, zgodnie z powiedzeniem, jedyna pewna rzecz w życiu obok śmierci.

W Kenii dochody z podatków wzrosły w ostatnich latach dosyć znacząco: z 2,4 mld dolarów w 2002 roku do 6 miliardów w 2006 roku. Stało się tak głównie dzięki włączeniu w system podatkowy większej liczby obywateli. Do 2002 roku to na rodzicach spoczywał obowiązek zakupu książek i mundurków oraz opłaty za szkołę. Dzieci, których rodziców nie było stać na te wydatki, były wykluczone ze społeczności szkolnej lub nie chodziły do szkoły w ogóle. W 2002 roku rząd Kenii wprowadził bezpłatną powszechną edukację na poziomie podstawowym dla wszystkich swoich obywateli i obywatelek. Stało się tak dzięki zwiększonym wpływom z podatków.

Kenia to jeden z przykładów wielkiej roli, jaką podatki odgrywają w funkcjonowaniu państwa. Tak samo jest w Polsce.
W jasny i przystępny sposób wyjaśnia to nasza animacja. Co się dzieje, gdy niektóre korporacje unikają płacenia podatków?

 

Opublikowany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO),

www.igo.org.pl

Zdjęcie: By Mateuszgdynia – Praca własna, CC BY-SA 4.0,

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter